Donnergymnasiet, Gothenburg 2019

EYP Sweden West's first Swedish In-School Session

Wed, 28 Aug. 2019 – Fri, 30 Aug. 2019


Debates

AFET

Med fler än 370 miljoner ursprungsfolks identifierande individer som står inför förtryck i form av markrofferi och stat grundad diskriminering, hur kan EU säkerställa en bredare respekt för deras grundläggande sociala rättigheter från offentliga och privata enheter?

DROI

Gäller de universella mänskliga rättigheterna verkligen för alla? Hur ska medlemsstaterna bäst säkerhetsställa att det växande antalet papperslösa bosatta inom den Europeiska Unionen har tillgång till fundamentala tjänster i enlighet med Förenta Nationernas Deklaration av de mänskliga rättigheterna?

FEMM

Hur kan Europeiska unionen, med vetskapen att 75% av obetalda, informella vårdare är kvinnor, säkerställa ökad jämställdhet när det gäller vårdtjänst, samhällsliv och integration i arbetskraften?

LIBE

Ett pride-fyllt EU, hur ska HBTQ+ rättigheterna skyddas inom Europa, med åstatanke för allmän fientlighet och reservationer hos individuella medlemsstater?

Points Made Summary

Voting Summary

Totals

Total Points:

Minutes Per Point:

Total Votes:

Total In Favour:

Total Against:

Total Abstentions:

Total Absent: