LIBE

Ett pride-fyllt EU, hur ska HBTQ+ rättigheterna skyddas inom Europa, med åstatanke för allmän fientlighet och reservationer hos individuella medlemsstater?


Points Made

Subtopics and Totals

Total Points:

Latest Point By:

On:


Point Summaries

Committee Point Type

Voting Summary


Votes Counted:

Committees Counted:

In Favour:

Against:

Abstentions:

Absent: