FEMM

Hur kan Europeiska unionen, med vetskapen att 75% av obetalda, informella vårdare är kvinnor, säkerställa ökad jämställdhet när det gäller vårdtjänst, samhällsliv och integration i arbetskraften?


Points Made

Subtopics and Totals

Total Points:

Latest Point By:

On:


Point Summaries

Committee Point Type

Voting Summary


Votes Counted:

Committees Counted:

In Favour:

Against:

Abstentions:

Absent: