DROI

Gäller de universella mänskliga rättigheterna verkligen för alla? Hur ska medlemsstaterna bäst säkerhetsställa att det växande antalet papperslösa bosatta inom den Europeiska Unionen har tillgång till fundamentala tjänster i enlighet med Förenta Nationernas Deklaration av de mänskliga rättigheterna?


Points Made

Subtopics and Totals

Total Points:

Latest Point By:

On:


Point Summaries

Committee Point Type

Voting Summary


Votes Counted:

Committees Counted:

In Favour:

Against:

Abstentions:

Absent: