AFET

Med fler än 370 miljoner ursprungsfolks identifierande individer som står inför förtryck i form av markrofferi och stat grundad diskriminering, hur kan EU säkerställa en bredare respekt för deras grundläggande sociala rättigheter från offentliga och privata enheter?


Points Made

Subtopics and Totals

Total Points:

Latest Point By:

On:


Point Summaries

Committee Point Type

Voting Summary


Votes Counted:

Committees Counted:

In Favour:

Against:

Abstentions:

Absent: